Pri našom zariadení funguje občianske združenie Postihnutí jednotlivci, ktoré bolo založené za účelom zlepšovania služieb pre všetkých našich klientov.

V prípade, ak nás chcete podporiť, venujte svoje 2% združeniu Postihnutí jednotlivci.

TLAČIVO a POTVRDENIE

Ako postupovať?

Ako sme použili 2%? Doteraz sme s pomocou prostriedkov získaných z 2% daní zabezpečili pomôcky pre klientov, ktorým poskytujeme v našom zariadení intervenciu.