Home

Dôležité upozornenie k prevádzke v školskom roku 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 je naše zariadenia v čiastočnej prevádzke v súlade s nariadeniami vydanými a aktualizovanými Ministerstvom školstva SR.

Bližšie informácie získate na schmidtova@poradenstvo-kremnica.sk prípadne na telefónnom čísle 045/6742689.