Home

Hľadáme nového kolegu alebo kolegyňu

Súkromné centrum poradenstva a prevencie v Kremnici ponúka pracovnú pozíciu špeciálneho pedagóga.

Kvalifikačné predpoklady:

Predpokladaný termín nástupu:

Odmeňovanie:

Kontakt pre bližšie informácie:

  • doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. tel. 0907 830 903
  • schmidtova@poradenstvo-kremnica.sk

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a motivačným listom zasielajte na adresu:

  • Súkromné centrum poradenstva a prevencie
  • Dolná 49/21, 967 01 Kremnica