Home

Oznamujeme, že od 1.1.2023 sa na základe novely Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení názov nášho zariadenia na Súkromné centrum poradenstva a prevencie. Pôvodné kontaktné údaje zostávajú v platnosti.

Hľadáme nového kolegu alebo kolegyňu

Súkromné centrum poradenstva a prevencie v Kremnici prijme do pracovného pomeru psychológa/psychologičku.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia

Predpokladaný termín nástupu:

  • podľa dohody

Odmeňovanie:

  • podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a motivačným listom zasielajte na adresu:

  • Súkromné centrum poradenstva a prevencie
  • Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

alebo

  • schmidtova@poradenstvo-kremnica.sk

Kontakt pre bližšie informácie:

  • doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. tel. 0907 830 903

Odborná psychologická pomoc ľuďom, ako následok  situácii na Ukrajine

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúci pedagogickí a odborní zamestnanci! Naše centrum je pripravené pomôcť a usmerniť Vaše deti, žiakov, rodičov ale aj zamestnancov, ktorí kvôli situácií na Ukrajine pociťujú úzkosť, majú problémy, či potrebujú odbornú pomoc. Tiež sme pripravení pomôcť aj deťom, žiakom a osobám so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ktoré sa ako utečenci dočasne ocitnú v našej blízkosti. Sme schopní s nimi komunikovať  okrem slovenčiny aj v maďarskom, anglickom a ruskom jazyku.

Pripájame odkazy na stránku organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Odkaz na linku pomoci: https://vudpap.sk/

Odkaz na užitočné informácie, materiály a podcasty:

Bližšie informácie získate na: schmidtova@poradenstvo-kremnica.sk prípadne na telefónnom čísle 045/6742689.