Home

Odborná psychologická pomoc ľuďom, ako následok  situácii na Ukrajine

Vážení rodičia, klienti, spolupracujúci pedagogickí a odborní zamestnanci! Naše centrum je pripravené pomôcť a usmerniť Vaše deti, žiakov, rodičov ale aj zamestnancov, ktorí kvôli situácií na Ukrajine pociťujú úzkosť, majú problémy, či potrebujú odbornú pomoc. Tiež sme pripravení pomôcť aj deťom, žiakom a osobám so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ktoré sa ako utečenci dočasne ocitnú v našej blízkosti. Sme schopní s nimi komunikovať  okrem slovenčiny aj v maďarskom, anglickom a ruskom jazyku.

Pripájame odkazy na stránku organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Odkaz na linku pomoci: https://vudpap.sk/

Odkaz na užitočné informácie, materiály a podcasty:

Bližšie informácie získate na: schmidtova@poradenstvo-kremnica.sk prípadne na telefónnom čísle 045/6742689.