Home

Hľadáme nových kolegov alebo kolegyne

Súkromné centrum poradenstva a prevencie v Kremnici ponúka pracovnú pozíciu špeciálneho pedagóga a pozíciu psychológ

  • znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná,
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný písomný prejav, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, motivovanie ľudí, organizovanie a plánovanie práce, prezentovanie, tímová práca, tvorivosť, kreativita,
  • empatia, iniciatívnosť, komunikatívnosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, precíznosť, presnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť, vnútorná stabilita

Predpokladaný termín nástupu:

Odmeňovanie:

Kontakt pre bližšie informácie:

  • doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. tel. 0907 830 903
  • schmidtova@poradenstvo-kremnica.sk

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a motivačným listom zasielajte na adresu:

  • Súkromné centrum poradenstva a prevencie
  • Dolná 49/21, 967 01 Kremnica