doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.

riaditeľka zariadenia

schmidtova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Alena Schwarzová

psychologička

schwarzova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Viktória Hromádková

špeciálna pedagogička

logopédka

hromadkova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Zuzana Lauková

špeciálna pedagogička

laukova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Veronika Moravčíková

špeciálna pedagogička

logopédka

moravcikova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Eva Kovačíková

špeciálna pedagogička

logopédka

kovacikova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Barbora Kobelárová

špeciálna pedagogička

kobelarova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Iveta Vrabcová

špeciálna pedagogička

logopédka

vrabcova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Zuzana Čičmancová

špeciálna pedagogička

cicmancova@poradenstvo-kremnica.sk

Mgr. Mária Majerová

ekonómka

majerova@poradenstvo-kremnica.sk