AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ
diagnostika, stimulácia, intervencia, kompenzácia, rehabilitácia pre deti, žiakov, študentov s rôznym druhom a stupňom postihnutia v zariadení SCŠPP

TERÉNNA STAROSTLIVOSŤ
konzultácie a návštevy špeciálneho pedagóga v rodine alebo v škole, v ktorej sa dieťa vzdeláva

VZDELÁVANIE PRE RODIČOV A ODBORNÚ VEREJNOSŤ
semináre, prednášky a kurzy pre rodičov, učiteľov