O nás

Sme neštátne zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje odbornú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom a jednotlivcom...

Viac >>

Formy poradenského servisu

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤdiagnostika, stimulácia, intervencia, kompenzácia, rehabilitácia pre deti, žiakov, študentov s rôznym druhom a stupňom postihnutia v...

Viac >>

Poradenstvo pre rodičov

Poskytujeme súhrn aktivít komplexného psychologického a špeciálno-pedagogického  charakteru, ktoré sú zamerané na komplexnú starostlivosť, v ktorej sa zameriavame na predchádzanie, zmiernenie alebo odstraňovanie nepriaznivých dôsledkov ...

Viac >>

Poradenstvo pre učiteľov

Ponúkame nasledovné služby: hodnotenie intelektových schopností, psychomotorického vývinu, vývinu školských vedomostí a schopností, ktoré slúži k...

Viac >>