Pre koho je program KUPOZ určený?

 • Pre deti v mladšom školskom veku (1. až 4. ročník).

Pre deti:

 • s poruchou pozornosti a aktivity (ADD a ADHD),
 • s pomalým psychomotorickým tempom,
 • s poruchami učenia,
 • s hraničným intelektom,
 • s intelektovým nadaním.

Kam sa môže Vaše dieťa posunúť po jeho absolvovaní?

 • ustaľuje pozornostný výkon dieťaťa,
 • urýchľuje psychomotorické (pracovné) tempo,
 • zlepšuje komunikáciu a vzťah medzi rodičom a dieťaťom,
 • stanovuje dieťaťu pravidelný režim,
 • rozvíja zrakové i sluchové vnímanie dieťaťa,
 • umožňuje dieťaťu zažiť úspech,
 • zvyšuje sebavedomie dieťaťa,
 • posilňuje sociálne cítenie dieťaťa,
 • eliminuje časový stres dieťaťa,
 • prináša dieťaťu celkové zlepšenie školského výkonu.