Poruchy zraku

Ponúkame poradenstvo pre rodičov a učiteľov, ktoré sa realizuje len po komplexnej diagnostike konkrétneho dieťaťa...

Viac >>

Poruchy učenia

Ponúkame diagnostické metódy používané na stanovenie aktuálnej úrovne deficitov čiastkových funkcií pri diagnostikovanej resp. pri...

Viac >>

MABEL

Obsahuje najdôležitejšie a diagnosticky najcitlivejšie testy včasnej gramotnosti. Testy sú zamerané na diagnostiku schopností, ako...

Viac >>

Mačka Mňau

U detí od 3. – 6. roku  používame Metodika Mačka Mňau a od 1. ročníka...

Viac >>