Pre koho je program KUPREV určený?

 • Pre deti vo veku od 4 do 8 rokov (pri individuálnom posúdení až do 10 rokov).

Pre deti:

 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • s poruchou pozornosti a aktivity (ADD a ADHD),
 • s poruchou autistického spektra,
 • s poruchou správania,
 • s poruchami reči,
 • s hraničným intelektom,
 • ktoré sa chcú úspešne pripraviť na školskú dochádzku.

Kam sa môže Vaše dieťa posunúť po jeho absolvovaní?

 • upevnenie orientácie vlastnou osobou, miestom a časom,
 • osvojenie si orientácie v oblasti sociálnej a informačnej,
 • rozvoj rečových schopností – narastá chuť dieťaťa hovoriť, reč sa stáva usporiadanejšou,
 • podporuje zdravý vývin dieťaťa a bezproblémové začlenenie do spoločnosti,
 • umožňuje bezproblémový vstup do školského prostredia.