Obsahuje najdôležitejšie a diagnosticky najcitlivejšie testy včasnej gramotnosti.

Testy sú zamerané na diagnostiku schopností, ako sú: znalosť písmen, fonematické uvedomovanie, rýchle pomenovanie, čítanie a pravopisné schopnosti. Pomocou metódy Deficity čiastkových funkcií je možné problémy dieťaťa eliminovať na minimálnu mieru a odhaliť príčiny jeho zlyhávania v škole, ktoré môžu byť nesprávne posudzované ako prejav nedostatočnej inteligencie, rozmaznávania, zlej výchovy, vyrušovania, atď. Mabel -obsahuje najdôležitejšie a diagnosticky najcitlivejšie testy včasnej gramotnosti.

Dostupné na: https://www.eldel-mabel.net/.