U detí od 3. – 6. roku  používame Metodika Mačka Mňau a od 1. ročníka ZŠ metodiku určenú pre školákov, pričom horná veková hranica použitia tejto metodiky nie je ohraničená.