Syndróm ADHD,ADD patria medzi neurovývinové poruchy. Základným znakom poruchy pozornosti s hyperaktivitou sú pretrvávajúce príznaky nepozornosti a / alebo hyperaktivity a impulzivity, ktoré narúšajú úroveň psychických funkcií alebo vývin.

Deti s ADHD majú problém veci usporiadať a zorganizovať, vyčkať v rade apod. Dôsledkami neriešeného ADHD je predovšetkým: zhoršovanie výkonov v škole, asociálne vyčleňovanie sa.

Syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou,  pod skratkou ADHD, sa prejavuje narušenou pozornosťou, hyperaktivitou a impulzívnosťou. 

Vo výchovnom prístupe hrá veľkú úlohu láskavá dôslednosť, snaha rodiča ovládať vlastné emócie, aby vnútorné napätie, ktoré je u dieťaťa neustále prítomné, nestupňoval. Nevyhnutnou podmienkou je bezpodmienečné prijatie takého dieťaťa. Deti s diagnózou ADHD si veľmi často svoje ťažkosti uvedomujú a trpia nimi. Zároveň sa stretávajú s tým, že mnohé z nich nie sú schopné ovplyvniť, sú tým frustrované a často sa dostávajú do veľkého psychického vypätia.

Žiakom s ADHD môžu pomôcť pomôcky, ktoré vedú ich pozornosť, miernia prejavy hyperaktivity. V prvom prípade sa môže jednať, v rozumnej miere a tak, aby to dieťa nerozptyľovalo, o rôzne organizéry, zvýrazňovače, záložky pre lepšiu orientáciu v texte pod. V druhom prípade je vhodné využívať balančné lopty, balančné stoličky, hryzátka atď. Vzhľadom na to, že dieťa nie je mnohokrát schopné ovládnuť svoju hyperaktivitu, stojí ho to toľko úsilia a energiu, že nedokáže vnímať svoje okolie, tieto pomôcky mu umožňujú zotrvávať v motorickom nepokoji, bez toho, aby rušilo ostatné. Napomáhajú ventilovať napätie, ktorému je dieťa vystavené. Vedenie takéhoto dieťaťa vyžaduje citlivý láskavý prístup a postup odborníka aj rodiča.