Ponúkame poradenstvo pre rodičov a učiteľov, ktoré sa realizuje len po komplexnej diagnostike konkrétneho dieťaťa so zrakovým postihnutím.

Kedy navštíviť tyflopéda?

Po návšteve oftalmológa (očného lekára) dostane Vaše dieťa okuliarovú korekciu, prípadne mu lekár predpíše oklúziu (prekrytie oka). Ak si všimnete, že aj napriek vykorigovanej zrakovej chybe okuliarmi má ťažkosti pri písaní, čítaní, či kreslení je vhodná návšteva poradne. 

Deťom s oklúziou (pri astigmatizme a strabizme) sa treba venovať intenzívne predovšetkým v predškolskom období, teda vo veku do 6. rokov. Ak potrebujete poradiť aké pleoptické aktivity s deťmi robiť, ako ich motivovať na prácu s oklúziou aj v tomto prípade neváhajte  nás navštíviť.

Aká je pomoc rodičom?

Pomoc rodičom zrakovo postihnutých detí, žiakov a študentov je individuálna a nasleduje po komplexnej diagnostike s posúdením vplyvu postihnutia na vzdelávanie a bežný život. Ide o:

  • pomoc pri výbere kompenzačných pomôcok,
  • pomoc pri výbere školských pomôcok (písacie potreby, rysovacie pomôcky, zošity (https://ajmy.webnode.sk/zosity-pre-slabozrakych/),
  • návrhy na úpravu prostredia,
  • návrhy na úpravu pracovných textov a materiálov.

Čo si priniesť na prvé vyšetrenie u tyflopéda?

  • zdravotnú dokumentáciu s posledným oftalmologickým (očným) vyšetrením Vášho dieťaťa,
  • okuliare a oklúziu ak je predpísaná,
  • kompenzačné pomôcky, ktoré používa,
  • hodnotenie Vášho dieťaťa od vyučujúceho zo ZŠ, SŠ (vid príloha).